8 LÝ DO BẠN KHÔNG NÊN SỬ DỤNG MÁY TÍNH TIỀN

1. Bạn không sợ mất tiền

2. Bạn không sợ mất hàng hóa

3. Bạn không sợ nhân viên tính tiền sai

4.Bạn không sợ khách hàng chờ lâu vì nhân viên tính tiền quá chậm

5.Bạn muốn nhân viên tự ghi phiếu hơn là dùng máy tính tiền in ra

6.Bạn muốn nhân viên làm việc cực lực hơn thay vì hiệu quả hơn

7.Bạn muốn tự mình cộng sổ sách hơn là dùng máy tính tiền làm thay

8.Bạn chưa biết nên chọn máy tính tiền nào là phù hợp

 

 

Advertisements
By NGUYỄN VĂN LIÊM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s